Pojištění

Pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu

Česká rada dětí a mládeže

Tomíci jsou pojištěni v rámci hromadné pojistky sjednané mezi Českou radou dětí a mládeže a pojišťovnou Kooperativa. V textu níže naleznete potřebné informace, v případě potřeby prosím kontaktujte roztocké ústředí na emailu omanek@a-tom.cz nebo na tel. 220 910 460.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

 

Bližší informace k pojištění úrazu

Bližší informace k pojištění odpovědnosti za škodu

 


Pojištění úrazu

Pro roky 2014 - 2017 ČRDM sjednala úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouva č. 5400856689.

 • pojištěni jsou automaticky všichni členové Asociace TOM
 • k úrazu musí dojít na akci spjaté s oddílovou činností (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní i venkovní aktivity apod.)
 • vztahuje se i na účastníky oddílových akcí, kteří nejsou členy Asociace TOM (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný)
 • pojištění platí na úrazy v rámci celého světa - zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
 • denní odškodné pro osoby do 18 let je 110 Kč za každý den léčení úrazu, pro osoby starší 18 let pak 60 Kč za den léčení - více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě

Jak postupovat při úrazu?

 • po úrazu je nutné nejprve vyplnit formulář "Oznámení úrazu" (speciálně vytvořený pro ČRDM), který naleznete ke stažení na této stránce. Návod, jak formulář vyplnit naleznete v této prezentaci. Formulář v papírové podobě vám případně zašle ústředí. V případě zájmu kontaktujte prosím ústředí na tel. 220 910 460 nebo na emailu omanek@a-tom.cz
 • úrazový formulář (Oznámení úrazu) potvrzuje vedoucí oddílu, který pořádal akci, na které došlo ke zranění, nebo jehož člen se poranil. (Dříve musel být formulář potvrzený vždy ústředím asociace, u nové smlouvy stačí potvrzení vedoucího oddílu)
 • Po vyplnění formuláře a přiložení kopií požadovaných dokumentů (lékařská zpráva apod.) potvrzením vedoucího oddílu odešlete vše na adresu pojišťovny Kooperativa (Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, tel.: 841 105 105)
 • přesné znění pojistné smlouvy naleznete na webu České rady dětí a mládeže (http://crdm.cz/pojisteni)

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pro roky 2014 - 2017 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa, pojistná smlouva č. 7720796680.

 • pojištěni jsou automaticky všichni vedoucí a instruktoři starší 15 let, kteří mají na začátku roku v evidenci Asociace TOM zaškrtnuté pole "vedouci / instruktor" - viz. přiložený obrázek (dříve byli na odpovědnost pojištění pouze hlavní vedoucí oddílů) - dbejte prosím na to, aby Vaše registrace byla úplná, u vedoucích nezapomeňte zaškrtnout, že se jedná o osoby pracující s dětmi a mládeží
 • povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč
 • limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost a 20 milionů Kč na pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku, odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč, další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč (v minulých letech byly tyto situace zcela vyloučeny)
 • do pojištění jsou nově zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 25 000 Kč na jednu pojistnou událost a 50 000 Kč na všechny pojistné události během jednoho pojistného roku, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • pojištění vedoucí a instruktoři mají rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za úhradu peněžité náhrady nemajetkové újmy, zde jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč na jednu pojistnou událost a 12 milionů Kč za pojistné události během jednoho pojistného roku, spoluúčast je v tomto případě stanovena na 100 000 Kč

Jak dopojistit další členy?

 • pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost (např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku do evidence, osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v oddíle nepracují, např. kuchaře apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku (dříve toto bylo možné pouze 4x do roka)
 • pojistné je stanoveno na 55 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok
 • pokud budete chtít své členy dopojistit, pošlete na adresu omanek@a-tom.cz seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet Asociace TOM

Jak nahlásit škodu?

 • po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit formulář "Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu", formulář je přílohou tohoto textu, stejně jako vyplněný vzor.  Formulář v papírové podobě získáte na kterékoliv pobočce Kooperativa pojišťovny, nebo Vám jej zašle ústředí. V případě zájmu kontaktujte prosím ústředí na tel. 220 910 460 nebo na emailu omanek@a-tom.cz
 • vyplněný formulář (Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu) potvrzuje statutár oddílu, jehož člen škodu způsobil
 • po vyplnění formuláře a potvrzením vedoucího oddílu –odešlete vše na adresu Kooperativa pojišťovny (Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, tel.: 841 105 105)
 • přesné znění pojistné smlouvy naleznete na webu České rady dětí a mládeže (http://crdm.cz/pojisteni)

Pro další informace pište či volejte Ondrovi Mánkovi (omanek@a-tom.cz, 220 910 460)

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon pojisteni-2016-odpovednost-vzor-oznameni-skody.pdf1 MB
PDF icon pojisteni-2014-odpovednost-oznameni-skody.pdf760.83 KB
PDF icon pojisteni-2014-17-uraz-oznameni-urazu-crdm-vyplnitelne.pdf132.2 KB