Cena je 40 Kč pro tomíky a jejich vedoucí, pro nečleny 50 Kč.