Ke stažení

Základní dokumenty

Darovací smlouva a potvrzení o poskytnutí daru

Nové znění darovací smlouvy podle nového Občanského zákoníka a potvrzení o poskytnutí daru.

Jak se doregistrovat do elektronické evidence

Jak se můžete doregistrovat do elektronické evidence.

Oprávnění k odborné přípravě vedoucích

Vydané oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů pro rok 2012.

Dokumenty o volbě předsednictva a revizní komise

Dokumenty o volbě předsednictva, revizní komise, případně dalších změn ve stanovách.

Potvrzení o registraci Asociace TOM

Potvrzení o registraci Asociace TOM na Ministerstvu vnitra

Osvědčení MŠMT

Potvrzení z MŠMT "Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží"

Oprávnění ke školení oddílových vedoucích

Oprávnění ke školení oddílových vedoucích ze dne 14.7.2007

Rozhodnutí o přidělení IČ

Rozhodnutí o přidělení IČ Asociaci TOM ze dne 23.7.2007

Aktuální

Tomík tomíkovi

Tomík tomíkovi, různé ročníky.

KRA 2016

KRY vydané v roce 2016.

KRA 2014

KRA - Krátce Rychle Aktuálně. Důležité informace v našem občasníku. Ročník 2014.

Evidence 2014

Dokumenty pro evidenci 2014.

Grafy k dotazníku na ESO

Výsledky dotazníku zpracované v Powerpointové prezentaci.

KRA 2013

KRA - Krátce Rychle Aktuálně. Důležité informace v našem občasníku. Ročník 2013.

KRA 2012

KRA - Krátce Rychle Aktuálně. Důležité informace v našem občasníku. Ročník 2012.

Evidence 2013

Dokumenty pro evidenci 2013

Logo Asociace TOM

Logo Asociace TOM ve vektorovém a bitmapovém formátu

Logo KČT

Logo KČT

Ekonomika

Připomenutí důležitých termínů v roce 2015

Vážení kolegové, v tabulce připomínáme nejdůležitější termíny pro rok 2015.

Inventarizace materiálu

V souvislosti s inventurou materiálu, která proběhla k 31.12.2010, byla možnost vyřadit opotřebený, nefunkční, ztracený, ukradený nebo zničený materiál. K oznámení o vyřazení materiálu slouží přiložený formulář, který prosím pošlete na ústředí a kopii založte do svého účetnictví. V příloze najdete i Zelenou kartu, ve dvou formátech (ke stažení a k vytištění).

Žádost o turistický materiál - rok 2015

Žádost o tábornický a turistický materiál - rok 2015

Žádost o turistický materiál 2014 - KČT

Formulář o dotaci na materiál 2014.

Nájem klubovny 2013

Vážení kolegové, v příloze najdete formulář na proúčtování dotaci za nájmy a spotřebovanou energii vašich kluboven. Vyúčtování se všemi přílohami pošlete prosím nejpozději do 30.11.2013 na ústředí. Připomínáme, že nelze dotovat zálohové faktury. Děkuji. Alice Pařízková

Dotační formuláře na II. pololetí 2013

Vážení kolegové, zde naleznete formuláře, které potřebujete na druhou polovinu roku 2013. (ust)

Ekonomické informace - srpen 2013

Formulář na proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku. Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků vícedenních akcí s datem narození, adresou bydliště a rozpočtem nákladů, stejným jako u jednotlivých akcí. Je třeba přiložit i kopie dokladů za uvedené náklady. Formulář pošlete prosím nejpozději do 31.10. na ústředí.

„Zahraniční 2014“

Termín odeslání žádosti je nejpozději do 10.9.2013. Podmínky pro vycestování i pro pobyt zahraničních účastníků u nás jsou stále stejné. Dotace je určena pro děti a mládež od 10 do 26 let, délka akce musí být minimálně 5 a maximálně 14 dnů, dotace může být maximálně 50% nejlevnějšího způsobu dopravy. Pro zahraniční účastníky je dotace 300,- Kč na účastníka a den a nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů. Pozor na akce rekreačního charakteru - vzhledem ke krácení dotací všeobecně, MŠMT chce podporovat jen opravdu vzájemné výměnné akce. V příloze je formulář na zařazení akce do projektu na rok 2014. Každá část výměny má jednu stránku. Věnujte prosím pozornost popisu a zhodnocení akce a rozepište se také podrobněji u programu akce. V případě, že oddíl vycestuje v průběhu školního roku, přiložte souhlas vedení školy s uvolněním žáků z výuky.

„Neorganizovaná mládež 2014“

Termín na odeslání žádostí je do 10.9. 2013. Pravidla jsou stejná jako v minulých letech. Všeobecně – akce by měly být pravidelně, alespoň 1x měsíčně, musí proběhnout na území ČR a nelze sem zařadit tábory. Na formuláři je třeba podrobněji rozepsat náklady. Znamená to, konkretizovat jednotlivé položky a uvést jejich předpokládanou cenu. Tyto položky jsou závazné a bude třeba je ve stejném složení vyúčtovat na konci roku. Věnujte prosím pozornost jak rozpisu předpokládaných nákladů, tak popisu a zhodnocení akcí a rozepište podrobněji i program jednotlivých akcí. U materiálu, který převyšuje hodnotu 40 000,- a tím patří do investičních nákladů, nelze žádat o dotaci. Oddíly, které budou mít požadavky na mzdy nebo na dohody o provedení práce, musí přiložit jmenný seznam příjemců mezd a výši buď hrubé mzdy nebo dohody, včetně konkrétně odvedené práce.

Formulář o hlášení letního tábora 2013

Formulář o hlášení letního tábora 2013

Dotační formuláře na I. pololetí 2013

Vážění kolegové, zde naleznete formuláře, které potřebujete na první polovinu roku 2013. (ust)

Peněžní deník

Peněžní deník

Formulář na cestovné

Nový formulář na cestovné

Žádost o turistický materiál 2013 - KČT

Formulář o dotaci na materiál 2013

Hlášení o konání jarního tábora 2013

Formulář o hlášení jarního tábora 2013

Projekty Asociace TOM 2013

Formuláře projektů Asociace TOM v roce 2013