Pojištění

Pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu

Česká rada dětí a mládeže Tomíci jsou pojištěni v rámci hromadné pojistky sjednané mezi Českou radou dětí a mládeže a Generali Českou pojišťovnou, která je uzavřená na roky 2022–2025.

Veškeré informace o pojištění, smlouvách, hlášení škodných událostí naleznete na webových stránkách České rady dětí a mládeže:

http://crdm.cz/pojisteni/


Pojištění úrazu

Pro roky 2022–2025 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Česká Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0266376698.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pro roky 2022–2025 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 1690609318.

Jak dopojistit další členy?

 • pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost (např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku do evidence, osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v oddíle nepracují, např. kuchaře apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku
 • pojistné je stanoveno na 48 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok
 • pokud budete chtít své členy dopojistit, pošlete na adresu omanek@a-tom.cz seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet Asociace TOM

Jak nahlásit škody?

 • po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit potřebné formuláře, které naleznete na webu ČRDM:
 • po vyplnění formuláře a potvrzením vedoucího oddílu odešlete vše na adresy:

  Generali Česká pojišťovna, a.s.
  OCPV-ŽP
  P.O.Box 305
  659 05 Brno 2

 • nebo naskenované na e-maily servis.cz@generaliceska.cz .

 • Pro škodní události v letech 2018-2021 je třeba využít čísla pojistných smluv 0259492692 (úrazové pojištění) a 2958481190 (pojištění odpovědnosti). Pro škodní události v letech 2022-2025 je třeba využít čísla pojistných smluv 0266376698 (úrazové pojištění) a 1690609318 (pojištění odpovědnosti).

Pro další informace pište či volejte na ústředí (ustredi@a-tom.cz, 220 910 460)

Veškeré informace o pojištění, smlouvách, hlášení škodných událostí naleznete na webových stránkách České rady dětí a mládeže:

http://crdm.cz/pojisteni/