Pojištění

Pojištění úrazu a odpovědnosti za škodu

Česká rada dětí a mládeže Tomíci jsou pojištěni v rámci hromadné pojistky sjednané mezi Českou radou dětí a mládeže a Generali Českou pojišťovnou, která je uzavřená na roky 2018–2021.

Veškeré informace o pojištění, smlouvách, hlášení škodných událostí naleznete na webových stránkách České rady dětí a mládeže:

http://crdm.cz/pojisteni/


Pojištění úrazu

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 2958481190.

Jak dopojistit další členy?

  • pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby na odpovědnost (např. nové vedoucí, které jste neuvedli na začátku roku do evidence, osoby, které vám pomáhají na táborech, ale během roku v oddíle nepracují, např. kuchaře apod.) můžete tak učinit kdykoliv během roku (dříve toto bylo možné pouze 4x do roka)
  • pojistné je stanoveno na 48 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok
  • pokud budete chtít své členy dopojistit, pošlete na adresu omanek@a-tom.cz seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet Asociace TOM

Jak nahlásit škody?

Pro další informace pište či volejte Ondrovi Mánkovi (omanek@a-tom.cz, 220 910 460)

Veškeré informace o pojištění, smlouvách, hlášení škodných událostí naleznete na webových stránkách České rady dětí a mládeže:

http://crdm.cz/pojisteni/