NEPŘEHLÉDNĚTE! Štědrá pojišťovna

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové,

na webových stránkách Všeobecné pojišťovny je nabídka na příspěvěk pro děti na letních táborech.

\Pro čerpání příspěvku je nutné předložit doklad s datem 1.6.- 30.6. 2012, a to osobně na libovolné pobočce VZP v době od 1. 6. do 30. 6. 2012. Na základě platebního dokladu bude rodičům vyplacen příspěvek 500 Kč nebo 1 000 Kč v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet.\\\ Podrobně je vše na webových stránkách VZP:
http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/cervnove-bonusy-od-vzp
 

Na telefonický dotaz jsme dostali ještě informaci o vystavených dokladech za tábor - je třeba mít vystavený příjmový doklad od oddílu na uhrazenou částku za tábor. V případě bezhotovostní platby, je třeba předložit fakturu vystavenou oddílem s razítkem a potvrzením, že byla uhrazena toho a toho dne. Datum uhrazení musí být během června.