Doputují peníze z hazardu k tomíkům?

Ondra

:

Ekonomika

 

 

Vážení kolegové vedoucí,

 několik z vás se tázalo ústředí či osobně předsedy, jaké šance mají naše oddíly získat tzv. hazardní peníze, které novelou příslušného zákona \propadly\ dolů, na obce. Myslím, že šanci máme v obcích a ve městech malou, ale..
Nejsou to prostředky nárokové. Osobně se domnívám (i jako radní Roztok, kterému se jen obtížně daří přesvědčit koaliční kolegy z ODS, že prostředky na aktivity našeho druhu jsou potřebné a mravné) , že obce, které jsou trvale podfinancované a nevědí, kam prostředky směřovat dřív, nezvýší nějak enormně dotace určené pro mládež či tělovýchovu nyní, kdy jim to \\\umožní\\\ zákon. Navíc to, zda peníze opravdu doputují do obcí, je některými vykladači zákona zpochybňováno.
Sečteno a podtrženo: určitě se na onen zákon odkazujte, je to jistý nástroj, jak podpořit žádosti o prostředky. V příloze najdete doklad o tom, že i Česká rada dětí a mládeže chce jednat se Svazem měst a obcí a žádat představené tohoto orgánu, aby na obce a města apeloval v náš prospěch.
Obávám se ale, že obce, města, kde nebyla ruka otevřená v náš prospěch dosud, nezmění narychlo svou politiku. Tím nechci nikoho odradit od chvályhodných pokusů prostředky z hazardu pro tomíky získat - jen chci brzdit možná přehnaná očekávání.
Při jednání o penězích se lze odvolávat na tato fakta:


-k 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se
zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který se
promítl v novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a především
zásadním způsobem změnil systém odvodů ze sázkových her a loterií.
Do roku 2011 byl příjemcem správních poplatků stát, příjemcem místních poplatků obce a odvodů
na veřejně prospěšné účely neziskový sektor, zejména sport a tělovýchova. Podle nového zákona
byly odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatky i poplatky státnímu dozoru zrušeny a
nahrazeny odvodem z loterií a jiných podobných her.
Podle odhadu ministerstva financí získají obecní rozpočty v roce 2012 až 6,1 miliardy Kč,
což představuje ve srovnání s rokem 2011 nárůst o 4,3 miliardy Kč. První zálohovou platbu
obdrží obce v dubnu 2012.

(ton)