Dotace na jarní tábory 2012

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové,
uvedené informace o možnostech a výších dotací platí pouze za předpokladu, že dostaneme všechny slíbené finanční prostředky. V případě, že bychom část dotačních prostředků nedostali, museli bychom snížit předem avizované částky. V příloze najdete formulář „Hlášení o konání jarního tábora“ , který prosím pošlete vyplněný zpět na ústředí do 10.4.2012. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do 18 let, délka tábora musí být nejméně 7 dní o prázdninách vyhlášených MŠMT. Výše dotace je na „Hlášenkách“ opět pouze informativní, skutečnost bude uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května.

Alice Pařízková