Ekonomické informace

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové,
všechny níže uvedené informace o možnostech a výších  dotací platí pouze za předpokladu, že dostaneme všechny slíbené finanční prostředky. V případě, že bychom část dotačních prostředků nedostali, museli bychom snížit předem avizované částky.  


a) Dotace na jarní tábory -  v příloze je formulář  „Hlášení o konání jarního tábora“ , který prosím pošlete vyplněný zpět na ústředí do 10.4.2012. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do 18 let. Výše dotace je na „Hlášenkách“ opět pouze informativní, skutečnost bude uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května.


b) Volnočasové dotace a výchovné akce -  oddíly, které budou mít zájem o dotace na jednodenní nebo vícedenní výpravy a výchovné akce, žádáme o trpělivost.  Formuláře na všechny druhy akcí budou na našich webových stránkách začátkem května v sekci Ke stažení - formuláře nebo si o ně můžete požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že v letošním roce bude možné požádat jen o jednu či dvě akce. Nadále platí rozdělení akcí pro I. a II. pololetí, podle data konání akce.


c) Dotace na materiál – letošní uzávěrka žádostí o materiál, který lze čerpat přes KČT, byla 20.2.2012. Oddíly, které o dotaci požádaly, budeme o výsledku informovat hned, jakmile budeme vědět výši čerpání dotace.


d) Zahraniční akce a akce pro neorganizovanou mládež – oddílům, které na podzim podaly své žádosti, jsme poslali formulář na vyúčtování a informační dopis s výší a způsobem proúčtování dotace.

Alice Pařízková