Ekonomické informace 2011

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové,

na ústředí pro vás připravujeme souhrn ekonomických informací, které vám pošleme ve Kře. Posílat je budeme současně s Tomíkem – předpokládáme tak do 14 dnů. Zatím tedy jen stručný výtažek několika nejdůležitějších informací nebo těch, které jsou již v těchto dnech aktuální:

- v letošním roce předpokládáme stejné rozpětí čerpání dotací jako v roce loňském.  Předpokládáme čerpání  dotací na jarní a letní tábory, jednu až dvě akce v rámci volnočasových aktivit, výchovné akce. Předpokládáme, že bude možné vyhlásit i dotaci na nájem a energie kluboven (začátkem listopadu).  Doufáme, že bude možné zachovat výši dotace pro tábory a pravděpodobně i podzimní Přímou dotaci - výpravy. Materiálová dotace zatím vyhlášena nebude. V případě, že ke konci roku zbydou ještě volné dotační prostředky, bude možné požádat i o tento druh dotace. Sledujte tedy prosím naše webové stránky.

Čerpání všech dotací je ovšem podmíněno odevzdáním Fyzické inventury dotačního materiálu do 30.4.2011

1)      Dotace na jarní tábory -  v příloze je formulář  „Hlášení o konání jarního tábora“ , které prosím pošlete vyplněné zpět na ústředí do 10.4.2011. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do 18 let. Výše dotace je na „Hlášenkách“ opět pouze informativní,  skutečnost bude uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května. Podrobnější informace o dotacích za tábory najdete v „ Kuchařce“ na str. 9 -11.

2)       Volnočasové dotace a výchovné akce -  oddíly, které budou mít  zájem o dotace na jednodenní nebo vícedenní výpravy a výchovné akce, žádáme o trpělivost.  Formuláře na všechny druhy akcí budou na našich webových stránkách  začátkem května  v sekci Ke stažení - formuláře nebo si o ně můžete požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že v letošním roce bude možné požádat jen o jednu  či  dvě akce. Nadále platí rozdělení akcí pro I. a II. pololetí, podle data konání akce

3)      Zahraniční akce a akce pro neorganizovanou mládež – oddílům, které na podzim podaly své žádosti, pošleme formulář na vyúčtování a informační dopis s výší a způsobem proúčtování dotace. Druhé kolo projektů pro letošní rok vyhlášené není.

4)      Školení hlavních vedoucích táborů – stále jsou v platnosti „Osvědčení“, která jste získali v minulých letech. Pro nováčky Rada vzdělávání pořádá kurzy v níže uvedených termínech. Přihlášky prosím směrujte na Mojmíra Nováčka na mojmir.novacek@seznam.cz:

                20.- 22. 5. 2011 Bystřice pod Hostýnem, základna Ochozy
                 3.- 5. 6. 2011 Dědov, chalupa Asociace TOM

5)      Kontrola Zelených karet  - inventarizace materiálu.  Ještě jednou připomínáme, že do 30.4.2011 je třeba odeslat vyplněný formulář „Zápis z fyzické inventury“, na kterém je třeba uvést veškerý materiál, který byl pořízen pomocí dotací. Patří sem i materiál, který nakoupíte nejen z dotace PD materiál, přidělený přímo z ústředí nebo z dotace čerpané přes KČT, ale i materiál zakoupený z dotace táborové nebo z dotace pro neorganizované děti. Zapisuje se nespotřební materiál s pořizovací cenou vyšší než 400,- Kč.

připravila: Alice Pařízková