Pár ekonomických informací na začátek roku

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové,

zdravíme v novém roce. Přinášíme několik ekonomických zpráv. 

1) Placení příspěvků na rok 2010 - pro jistotu ještě jednou rekapitulujeme:

Plaťte prosím nejpozději do 31.1.2010. To prosím berte jako nepřekročitelný termín pro zaplacení příspěvků a odeslání Evidenčního listu 2010. Pozdním odeslání příspěvků a evidenčního listu se vystavujete nebezpečí, že vám nebude zasílán časopis Turista.  Jinak není problém v průběhu celého roku doregistrovávat nové členy.

Členské příspěvky jsou stejné jako dosud – 100 Kč bez rozdílu věku a stavu, 10 Kč do Kostky. Evidenční list jste dostali na konci loňského roku nebo je najdete na webových  stránkách

 www.a-tom.cz v sekci  „ke stažení“

Variabilní symboly na platbu příspěvků pro rok 2010 jsou:

Členské příspěvky do asociace -100,- Kč :    číslo oddílu a za ním   010

Příspěvky do odboru Kostka  - 10,- Kč :        číslo oddílu  a za ním  510

Oddílová karta Eurobeds  - 500,- Kč :           číslo oddílu a za ním  501

Individuální karta Eurobeds pro

členy odboru Kostka - 20,- Kč  :                     číslo oddílu a za ním  501

2) Ekonomické informace – jsme na začátku roku a nemáme zatím žádné konkrétní informace o letošních dotacích – předpokládáme, že vše půjde v řádech minulých let. Podrobnější informace budou až koncem března. Do tohoto data bude vydána Dotační kuchařka 2010, kterou budete mít zveřejněnou na našich webových stránkách. I pro letošní rok platí loňská novinka - nebude možné dotovat děti mladší 6-ti let (bude platit rok narození, takže děti narozené v roce 2004 a mladší budou bez dotací). Informace je uvedena v nových metodických pokynech o čerpání dotací MŠMT.   

3) Materiálová  dotace – přijímání žádostí  na turistický materiál bude uzavřeno k 15.2.2010. Pro materiálovou dotaci vyšší než 9 000,- platí podmínka brigády PŘEDEM. Formuláře jsou ke stažení na našich webových stránkách www.a-tom.cz v sekci „aktuality“ a „ ke stažení“ . Oddíly,  které žádosti pošlou, budou v průběhu března či dubna písemně  vyrozuměny o výši dotace a způsobu pořízení materiálu. V případě, že bude v průběhu roku možné ještě o materiál požádat, najdete tuto informaci opět ve KŘE nebo na webových stránkách v sekci „Ekonomické informace – dotace“. Komu jsme nadělili vloni, ať letos prosím nežádá.

4)  II. kolo žádostí pro neorganizovanou mládež – ke konci března podáme druhé kolo vašich žádostí o granty. Na webových stránkách je ke stažení formulář na podání projektů do druhého kola – kromě jiných údajů je zde třeba vyplnit kolonku, proč nebyl projekt podán v řádném termínu podzimního kola. Uzávěrka je 25.2.2010.

5) Zahraniční akce – ani pro letošní rok nelze podat jarní kolo žádostí o zahraniční akce.

6) „Hlášení o konání jarního tábora“ – bude pravděpodobně přílohou březnové KRY.  Určitě však až po jarních prázdninách, takže tábory budete hlásit jako každý rok až po jejich realizaci.

7) Školení hlavních vedoucích táborů – i pro letošní rok platí „Osvědčení“ , která jste získali v minulých letech. Pro nováčky bude Rada vzdělávání v čele s Mojmírem Nováčkem pořádat  kurzy, a to ve dvou termínech:

14.-16.5.2010 Bystřice pod Hostýnem
28.-30.5.2010 Dědov – Teplice nad Metují

Přihlášky prosím směrujte na Mojmíra Nováčka na mojmir.novacek@seznam.cz nebo na tel.603513144.

 

 

 

ekonomické informace připravila Alice Pařízková