Podzimní dotace

Ondra

:

Ekonomika

Vážení kolegové, 

dotace za vaše akce včetně výchovných za I.pololetí jsme vám průběžně posílali tak, jak k nám dorazily. Jarní tábory jste měli dostat na účet během července, letní tábory budeme vyplácet ke konci října. Oddílům, které neposlaly vyúčtování kompletní, jsme poslali upozornění společně s výzvou o doplnění příloh (dotaci pošleme až po obdržení všech požadovaných příloh).  Akce za II.pololetí, PD I Výpravy a výchovné akce za II.pololetí pošleme pravděpodobně koncem listopadu nebo začátkem prosince. Dotace za nájmy kluboven budou vyhlášeny v listopadu (sledujte webové stránky) a vyplaceny až v prosinci.         A ještě upozornění pro oddíly, které poslaly svá vyúčtování po termínech – vaše požadavky tu máme. Zda vám budeme schopni vyplatit plnou výši požadované dotace, budeme  vědět až v listopadu. Nebudeme-li mít dostatek finančních prostředků, budeme muset  uu pozdě došlých vyúčtování přistoupit k pokrácení dotace a přeplatek desátku vám pošleme zpět na účet.


 

Alice Pařízková