LTŠ stále neobsazené - kolegové vedoucí, neprošvihněte to!!!

Ondra
LTŠ

Co? Možnost přihlásit své nadějné svěřence na dva turnusy letních škol! Moravská i česká se konají od 15. srpna do 22.srpna. Obě akce mají povzbudit mladé lidi od 16 do 19 let, aby se dále věnovali vedení oddílu, práci s dětmi, aby okoukali, co se jinde dělá lépe, radostněji, aby si našli kamarády mezi stejnými nadšenci.

Dvě party, jedna na Polaně, druhá ve Sloupu, dva běhy našvihané akcemi, nápady, dojmy, hrami, dva týmy zkušených a schopných instruktorů, to budou i letošní táborové školy! Hlaste se včas! Cena je lidová a snad ani krize nemůže zabránit tomu, abyste připlatili svým svěřencům z oddílového rozpočtu i vy!

Víc na webových stránkách věnovaným letním školám či přímo s dotazy na hlavní organizátory:

Česká LTŠ: Zdeněk Šmída - zdenek.smida@centrum.cz

Moravská LTŠ. Ivo Skoček - skocek@seznam.cz

(ton)