Důležité ekonomické termíny!

Ondra

:

Ekonomika

Připomenutí nejbližších termínů:
- do 10.4. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku o konání jarního tábora“
- do 30.6. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku o konání letního tábora“ (bude přílohou příští KRA )
- do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za jarní tábory (formulář dostanou jen oddíly, které nahlásily jarní tábor)
- do 30.7. posílejte vyúčtování akcí konaných v první polovině roku - formuláře budou na webových stránkách začátkem května
- do 30.6.je termín na vyúčtování letošních Bambiriád- upozornění pro krajánky a organizátory

Dotace na jarní tábory - formulář „Hlášení o konání jarního tábora“ , prosím pošlete vyplněný zpět na ústředí do 10.4.2009. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do 18 let. Výše dotace je na „Hlášenkách“ opět pouze informativní, skutečná výše dotace bude uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května. Podrobnější informace o dotacích za tábory najdete v „ Kuchařce“ na str. 9 -11 (zatím jen loňská).

Dotace pro neorganizovanou mládež a zahraniční akce – oddíly, které poslaly své projekty do podzimního kola dostaly informativní dopis a formulář na proúčtování akce

Volnočasové dotace a výchovné akce - oddíly, které budou mít zájem o dotace na jednodenní nebo vícedenní výpravy a výchovné akce, žádáme o trpělivost. Formuláře na všechny druhy akcí budou na našich webových stránkách začátkem května v sekci Ke stažení - formuláře nebo si o ně bude možné požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že i nadále jsou akce rozdělené pro I. a II. pololetí, podle data konání akce a i zde platí novinka, že dotovat lze jen děti a mládež od 6 do 26 let.