Ekonomické informace

Ondra

:

Ekonomika

- Tábory- připomínám loňskou novinku v možnosti místa konání táborů. Za stejných dotačních podmínek jako u táborů v ČR (tzn. maximum 21 dní pro účastníka do 18 let a jen o prázdninách), lze dotovat tábory, které plánujete pořádat na území států Evropské unie. (Týká se to států : Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Švédsko)

- „Hlášení o konání jarního tábora“ , které v případě zájmu o dotaci,  odešlete nejpozději do 10.4.2008 zpět na ústředí. Dotační částka na „Hlášence“ je zatím pouze informativní, předpokládáme, že bude možné navrženou částku dodržet nebo v lepším případě i o něco zvýšit. Konečná částka bude uvedena až na formuláři na vyúčtování tábora, který vám pošleme v průběhu  května. Na vyúčtování jarního tábora budete mít čas do 30.6.2008.

-„Hlášení o konání letního tábora“ budeme posílat  pravděpodobně v průběhu nebo ke konci  května. Doufáme, že výše dotací u letních táborů by opět mohla zůstat v loňských částkách.

 - Materiálová  dotace – přijímání žádostí  na turistický materiál bylo uzavřeno k 20.2.2008.Pro materiálovou dotaci vyšší než 9 000,- platí podmínka brigády PŘEDEM . Oddíly, které žádosti poslaly, budou v průběhu března či dubna písemně  vyrozuměny. V případě, že bude v průběhu roku možné ještě o materiál požádat, najdete tuto informaci opět ve KŘE nebo na webových stránkách v sekci „Ekonomické informace – dotace“.

- Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce, Výchovné akce – v loňském roce se rozdělení dotací na první a druhé pololetí velmi osvědčilo a proto budou dva termíny platit i pro letošní rok. Předpokládáme, že výše dotací budou  na stejné úrovni jako v loňském roce. Zatím však nemáme oficiální informace z MŠMT, proto nejsou ani formuláře na vyúčtování akcí na našich webových stránkách. Předpokládáme, že začátkem dubna je již budete moci získat  na požádání u Alice Pařízkové na tel.233910486 nebo e-mailové adrese alpa@a-tom.cz nebo je najdete na webových stránkách v sekci „Ke stažení – formuláře“. Dotace bychom začali  posílat nejdříve v průběhu května.

- Zahraničí  -  všem oddílům, které si podaly grant v projektu, pošleme dopis s informací o výši dotace a způsobu vyúčtování. Do dnešního dne však zatím nemáme žádné oficiální informace, které bychom mohli poskytnout.  Předpokládáme, že informace z MŠMT budeme mít do konce března a obratem Vám je budeme moci přeposlat. Pro letošní rok nenívyhlášené druhé kolo podávání projektů pro rok 2008.

- Neorganizovaná mládež -  i u této dotace nám zatím chybí oficiální informace ze strany MŠMT. Oddílům, které žádost o grant podaly, pošleme informaci o výši přidělené dotace nebo o zamítavém stanovisku MŠMT  ihned, jakmile obdržíme výsledky grantů.

- II. kolo žádostí pro Neorganizovanou mládež – ke konci března podáme druhé kolo žádostí o tyto granty. (Uzávěrka na posílání žádostí od oddílů byla 15.2.)Výsledky budou zveřejněny nejdříve ke konci května, prosíme vás tedy o určitou dávku trpělivosti. Vyrozumíme vás obratem, jakmile se dozvíme jakékoliv informace z MŠMT.

- Dotační kuchařka 2008 -  bude na našich webových stránkách ke stažení na konci března nebo začátkem dubna. Můžeme vám ji také na požádání poslat v tištěné nebo e-mailové podobě. Proti loňskému roku došlo jen  k nepatrným změnám.

- Školení hlavních vedoucích táborů – i pro letošní rok platí „Osvědčení“ , která jste získali v minulých letech. Pro nováčky bude Rada vzdělávání v čele s Mojmírem Nováčkem pořádat  kurzy, a to ve třech termínech:

1. víkendový 25.-27.4. v Bystřici pod Hostýnem

2. víkendový 30.5.-1.6. v Dědově (Náchod)

3. odpolední 29.5.-12.6. v Ostravě (vždy ve čtvrtek od 16,00 do 22,00)

Přihlášky prosím směrujte na Mojmíra Nováčka na mojmir.novacek@seznam.cz nebo na tel.603513144. 
 

-Evidenční listy 2008-na webových stránkách bude koncem února tabulka zaevidovaných oddílů k 10.2.2008Zkontrolujte si prosím uvedené údaje. V případě, že najdete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím na ústředí  Alici Pařízkovou na tel. 233910486 nebo na alpa@a-tom.cz .

-Dotace na provoz krajských rad -stejně jako v loňském roce i letos mohou naše krajské rady čerpat dotaci na své provozní náklady. Nárok na dotaci je 6.- Kč x počet členů registrovaných v kraji. Počátkem dubna se krajánkům ozveme, sdělíme počty registrovaných pro rok 2008. V případě potřeby můžeme zaslat zálohu ve výši 50% dotace.Termín pro vyúčtování bude 31.10.2007. Prosíme o dodržení termínu, pozdější termín vyúčtování opravdu není možný a dotace nebude vyplacena. Děkujeme.

Připomínáme, že dotaci lze použít na cestovné, drobný administrativní materiál,  služby spojené s provozem krajských rad. Pokud potřebujete pro krajskou radu uhradit příspěvek některé ze střešních organizací, můžete ho zahrnout do vyúčtování, ale protože toto nelze hradit ze státní dotace, zaplatíme příspěvek z jiných zdrojů. Celková částka dotace z ústředí bude nezměněna (6,- Kč x počet reg. členů). 

Ekonomické informace připravila Alice Pařízková