Ekonomické informace - září 2006

Ondra

:

Ekonomika
DOTACE - prosba ekonomického úseku - nenechávejte prosím odesílání žádostí o dotace na poslední chvíli!! Zatím je ještě možné odeslat dotace v klidu a bez časových stresů na konci roku. Připomínáme, že termín vyúčtování všech dotací za akce a výchovu i dotací za krajské rady je do 31.10. Připomínáme také, že žádosti o dotace, které budete zcela výjimečně požadovat ze závažných důvodů po 31.10. , prosím oznamte Alici Pařízkové – tel. 233910486 nebo alpa@a-tom.cz a rezervujte si předpokládanou dotaci do tohoto data.
Formuláře vám pošleme na požádání nebo je najdete na webových stránkách http://www.a-tom.cz v sekci Ke stažení

- Bambiriáda - Upozorňujeme krajánky, že již proběhl termín vyúčtování letošních Bambiriád. Prosíme ty z vás, kteří vyúčtování neposlali, aby vyúčtovali co nejdříve. Po 30.9. nebudeme brát na došlá vyúčtování zřetel, peníze jsou třeba i jinde.
- Tábory – termín odeslání formulářů s vyúčtováním dotace za letní tábory je do 10.9. (jarní tábory jste měli odeslat do 30.6. a určitě nemáme vyúčtované všechny nahlášené tábory). Dotace budeme posílat na oddílové účty průběžně během října. Oddíly, které využijí dotaci na vybavení táborové základny nebo nákup táborového materiálu, musí kopie dokladů přiložit k vyúčtování.
Některé oddíly dostanou na účet vratky z přeplatku desátku. Jedná se buď o chybně vypočítanou výši dotace nebo předpokládanou dotaci za nájem v objektu patřící asociaci. Tato dotace není bohužel možná, důvody jsou uvedeny v Dotační kuchařce.
Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce – do dnešního dne se nám sešlo poměrně málo žádostí o dotace . Máte-li o ně zájem, pošlete vyplněný formulář
Výchovné akce - i tady je zatím možnost získat dotaci. Jen připomínáme, že je třeba dodržet podmínky pro získání této dotace - akce musí být opravdu výchovná a je třeba to rozepsat v komentáři akce.
PD I - výpravy - v příloze máte formulář na proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu. Nezapomeňte přiložit k vícedenním akcím seznamy účastníků s datem narození a adresou bydliště. Formulář pošlete prosím nejpozději do 31.10. na ústředí. Peníze budeme posílat na účet pravděpodobně koncem listopadu nebo začátkem prosince.
PD II – materiál - v letošním roce bohužel zřejmě tento druh dotací nebude z finančních důvodů možný. V případě, že koncem listopadu nebo začátkem prosince přece jenom nějaké prostředky zbudou, dotace vyhlásíme. V tom případě však bude nutné vrátit plněné formuláře i s kopiemi dokladů opravdu obratem na ústředí. Termín vyúčtování by byl řádově maximálně týden.
Tábory 2007 – za jednu nepříznivou zprávu jedna příznivá. MŠMT pro příští rok povolilo tábory po všech státech Evropské unie. Podmínky budou stejné jako u táborů na území našeho státu nebo Slovenska, stejně vysoká bude i dotace. Podrobněji vše uvedeme v Dotační kuchařce 2007. Bude jen na vás, zda se rozhodnete tábořit u nás nebo po státech Evropy. Jen nebude možné překročit limit počtu dní – to je maximálně 21 dotačních dní.
Nájmy kluboven – o možnosti dotací za nájmy kluboven vás budeme informovat v příští KŘE . Předpokládáme stejné podmínky jako v loňském roce.

Projekty na rok 2007
I v letošním roce musíme vaše dílčí přihlášky přepracovat do souhrnného projektu, proto prosím dodržte uvedený termín. Dodatečné zařazení do projektu je velmi obtížné a z časových důvodů ( ve většině pozdně odeslaných přihlášek) nemožné.
Ještě jedno velmi důležité upozornění: V letošním roce požaduje MŠMT (zatím na přechodnou dobu) podávat projekty nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. Prosíme ty z vás, kteří mohou vyplněné přihlášky poslat ještě i e-mailem, aby je poslali na alpa@a-tom.cz . Kdo nemá tuto možnost, pošle přihlášky jako obvykle konzervativní poštou a my je přepíšeme. Všechny formuláře najdete na webových stránkách http://www.a-tom.cz ; v sekci Ke stažení nebo v Novinkách.

- neorganizovaná mládež - v příloze KRY je formulář na podání žádosti o zařazení do projektů pro neorganizované děti pro příští rok. Připomínáme, že do žádosti ani pro příští rok nelze zařadit tábor, uvedené akce by měly probíhat alespoň 1x měsíčně. Pravidla jsou stejná jako v loňském roce, stručně je máte uvedeny na druhé straně přihlášky. Oddíly, které mají o dotaci zájem , odešlou formulář nejpozději do 10.10. zpět na ústředí . Formulář je i na webových stránkách http://www.a-tom.cz ; v sekci Novinky a Ke stažení.
zahraniční akce – oddíly, které mají o dotaci zájem (pravidla jsou stále stejná, uvedená v Kuchařce) pošlou vyplněný formulář opět nejpozději do 10.10. zpět na ústředí. Formulář i s pokyny je na webových stránkách v Novinkách a Ke stažení.

Za ekonomický úsek – Alice Pařízková , Katka Nehybová, Josef Novák