Kalendář akcí KČT - nazaváhejte!

Ondra

:

Asociace
Vážení přátelé,
opět už pracujeme na přípravě Kalendáře turistických akcí pro příští rok. Abychom předešli stresovým stavům, kdy se nestíhají termíny uzávěrek, vše sdělujeme radši v předstihu. Přílohami tohoto článku jsou některé důležité dokumenty, potřebné k Vaší práci. Jsou to
1. Vzor přihlášky akce
Stejný vzor je umístěn na našich webových stránkách v sekci Aktivity KČT - Akce - Kalendář. Rádi bychom Vás upozornili, že je naprosto nutné, aby byl do databáze zadán i ročník akce a také počet účastníků na posledním ročníku (tedy nejčastěji letos).
2. Návod k zadávání do databáze .Zadávání dat z přihlášek do databáze není úplně jednoduché, a tak radši přikládáme návod.
3. Náhled titulní strany kalendáře i s patřičným popisem I v tomto případě je k dispozici na našem webu, ovšem tentokrát ve vnitřním informačním systému v Dokumentovém skladu.
4. Maketa oblastní dvoustrany. Obsah dvoustrany je sice libovolný, ale některé základní údaje jsou zcela nutné, aby byl v rámci kalendáře zachován jednotný ráz. Mezi ty nezbytné údaje patří číslo oblasti, název oblasti (přesně podle registrace!), sídlo oblasti, jména předsedy a sekretáře, kontakty na sekretariát a hlavní akce oblasti v roce 2007.
5. Termíny předávání Jednou z příloh je termínový kalendář, který je nutno pro hladký průběh tiskových příprav dodržet. Jsou tu ale ještě další důležité prosby, které k Vám máme. Kromě dat zadaných do databáze potřebujeme také zvlášť seznam akcí, které mají být zařazeny do projektu Dvoustovka včetně počtu účastníků v minulém (tedy letošním) ročníku.
Co nejdřív musíme od Vás mít kontakt na osobu, která je ve Vaší oblasti pověřena zadáváním dat do databáze (jméno, telefon - pokud možno mobil a mailová adresa), tedy to, co je v letošním celostátním kalendáři na straně 123. Technickou část zpracování celostátního kalendáře má v ústředí na starost pan Ladislav Dokulil, takže veškeré dotazy a žádosti o pomoc při řešení nastalých problémů byste měli směřovat na jeho mailovou adresu dokulil@kct.cz.
Co se týče oblastních kalendářů, jejich titulní strana by měla mít ve všech oblastech obdobný vzhled jako celostátní, tzn. Barva a umístění obrázku. Ten si samozřejmě zvolíte sami, stejně jako případná loga svých oblastních sponzorů v dolní části. Povinné je pouze logo OZP. Stejně jednotná by měla být zadní strana obálky, kde mají mít všechny oblastní kalendáře reklamu OZP. Pokud ji tam umístí a zároveň dodrží další podmínku a vydají svůj kalendář ještě v letošním roce, obdrží z ústředí KČT částku 10 000 korun. Jako novinku nabízíme všem oblastem možnost spolupracovat při výrobě oblastního kalendáře s Trasou. Ta nabízí například grafické zpracování titulní strany (poté, co oblast jim zašle fotku na titul a loga svých případných sponzorů) a její zpětné zaslání na oblast ve formě PDF. Další možností je přímo vytištění titulní strany a zaslání tiskových archů do té tiskárny, kde bude oblast tisknout vnitřek kalendáře a kde budou vše kompletovat. Poslední možností je tisk celého kalendáře, pokud zájemce (oblast) zašle na Trasu celý jeho vnitřek ve tvaru PDF. Veškeré podrobnosti o variantách výroby oblastních kalendářů a případné dotazy budou podrobně probírány na schůzi ÚV 28. srpna. Všem, kdo budou spolupracovat na přípravě celostátního i patřičné oblastní verzi, přejeme hodně elánu a trpělivosti. Předem jim jménem ústředí děkujeme.
Zdeněk Cabalka v.r.