Materiálová dotace

Ondra

:

Ekonomika
Materiálová dotace - přijímání žádostí na turistický materiál bylo uzavřeno k 28.2.2006. Oddíly, které žádosti poslaly, budou v nejbližší době písemně vyrozuměny. V případě, že bude v průběhu roku možné ještě o materiál požádat, najdete tuto informaci opět ve KŘE nebo na webových stránkách v sekci \Ekonomické informace - dotace\. Oddíly, které nezaplatily desátek za loňský rok, jsou z tohoto přidělování dočasně vyřazeny (viz článek v březnové KŘE).