Zkontrolujte prosím své dotace

zuzka

:

AsociaceEkonomika

Vážení kolegové,
v průběhu listopadu jsme poslali na oddílové účty všechny dotace, o které jste požádali. Výjimku tvoří pouze dotace za nájmy a energie kluboven, které budeme posílat v polovině prosince. Zkontrolujte prosím, zda všechny dotace dorazily na vaše účty. Důvodem naší žádosti jsou problémy s Českou poštou, která několik zásilek s vyúčtováním vůbec nedoručila.  Doporučujeme vám podávat vyúčtování s dokladem o doručení (doporučeně s podacím lístkem). Mnozí z vás využívají možnosti poslat vyúčtování naskenované e-mailovou poštou. V těchto případech všechny příchozí e-maily zpětně potvrzujeme na adresu odesílatele.  Pokud potvrzení nedostanete, kontaktujte obratem ústředí. 

Alice PAřízková

--