Formuláře na dotace a připomínka nejbližších termínů

eliska

:

AsociaceEkonomika

Kraje:

Praha

Vážení kolegové, pozorně prosím přečtěte tyto řádky, ať Vám nějaký důležitý termín neunikne.

- dotace na jarní tábory - oddíly, které poslaly nahlášené jarní tábory, dostaly formulář na vyúčtování jarního tábora. V případě, že jste formulář nedostali, kontaktujte prosím na ústředí Alici Pařízkovou na tel. 233910486 nebo e-mail alpa@a-tom.cz, formulář vám obratem pošleme. Formuláře nenajdete na webových stránkách, jsou určeny jen pro oddíly, které tábor nahlásily předem. Jarní tábory prosím vyúčtujte nejpozději do 30.6.2013. Dotace začneme posílat začátkem června.

- hlášení o konání letního tábora – v příloze a na našich webových stránkách v sekci „ke stažení“  najdete  formulář na nahlášení letního tábora. Na ústředí  ho prosím pošlete vyplněný nejpozději do 5.6.2013.

- volnočasové dotace a výchovné akce - oddíly, které mají zájem o dotace na jednodenní nebo vícedenní výpravy a výchovné akce, mohou začít posílat své žádosti na ústředí. Na našich webových stránkách www.a-tom.cz  v sekci „ke stažení“ najdete formuláře na všechny druhy akcí nebo si o ně můžete požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že i nadále jsou akce rozdělené pro I. a II. pololetí, podle data konání akce.

- dotace pro krajské rady –  platí stále stejné podmínky jako v minulých letech. Nárok na dotaci je 6.- Kč x počet členů registrovaných v kraji. Termín pro vyúčtování bude 31.10.2013. Připomínáme, že dotaci lze použít na cestovné, drobný administrativní materiál, služby spojené s provozem krajských rad.

- turistický materiál – oddílům, kterým byla přidělena dotace na  turistický materiál, připomínám termín vyúčtování 10.6.2013.

- placení desátků -  v průběhu března a dubna proběhla kontrola placení desátků za dotace. Některým oddílům jsme poslali zpět přeplatky desátků, jiné oddíly naopak dostaly výzvu k doplacení. Většina vyzvaných již poslala návratky s doklady o zaplacení zpět na ústředí, stále však čekáme na několik opozdilců, kterým pošleme připomínku na e-mail.

Na závěr ještě připomenutí nejbližších termínů:

- do 5. 6. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku o konání letního tábora“. Na webových stránkách bude pověšena v polovině května.

- do 10. 6. pošlete vyplněnou žádost o přidělenou dotaci za materiál

- do 30. 6. prosím pošlete vyúčtování za jarní tábory

- do 30. 7. posílejte vyúčtování akcí konaných v první polovině roku

- do 30. 6. je termín na vyúčtování letošních Bambiriád- upozornění pro krajánky a organizátory

Za ekonomický úsek zdraví Alice Pařízková.


 

Přílohy: 
Microsoft Office document icon hlaseni_o_konani_letniho_tabora_2013.doc